BLOG

5 jaar in recruitment: een veranderend landschap

MARCEL VAN DEN BOGAART | 22 NOVEMBER 2023

Home » Recruitment Blog » Vijf jaar in recruitment: een veranderend landschap

Vorige week mocht ik mijn 5-jarig jubileum vieren als zelfstandig Recruitment Businesspartner. Een mooi moment om even bij stil te staan en een paar van de belangrijkste ontwikkelingen in het recruitmentlandschap van het afgelopen decennium te benoemen.

1. Employer Branding en Candidate Experience 

In een krappe arbeidsmarkt gecombineerd met de toenemende online activiteiten van mensen en maatschappelijke ontwikkelingen wordt het voor werkgevers steeds belangrijker om bezig te zijn met hun employer branding en de candidate experience. Kandidaten hebben veel keuze en willen weten waarom ze bij een werkgever zouden willen werken. Daarvoor vinden ze een positieve interactie met potentiële werkgevers belangrijk. Het creëren van een aantrekkelijk werkgeversmerk en het verbeteren van de ervaring van kandidaten zijn cruciaal geworden voor succesvolle werving. Uit eigen ervaring wil ik daaraan aan toevoegen dat de kans op succes toeneemt als je snel en adequaat communiceert met kandidaten.

2. Automatisering en AI in werving 

De opkomst van automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) heeft het wervingsproces drastisch veranderd en zal dat de komende jaren nog sterker beïnvloeden. Taken zoals cv-screening, chatbots voor sollicitanten en zelfs geautomatiseerde interviews zijn al gemeengoed. Maar ook voor het schrijven van vacatures en ontwikkelen van content wordt in toenemende mate gebruik gemaakt. Dit draagt bij aan de efficiëntie en de toepassingsmogelijkheden nemen alleen maar toe. Het is verrassend hoe veelzijdig en nuttig het kan zijn. Zo gebruik ik het wel eens voor het schrijven van een vacature. Dat is een goede kapstok, vanaf daar herschrijf je tekst en stem je het verder of op de rol en organisatie.

3. Data-driven Recruitment 

Inzicht in data speelt een steeds belangrijkere rol. Dat wordt door AI versterkt. Inzicht krijgen in je wie je wil werven, hoe zij zich gedragen, voor welke boodschap ze gevoelig zijn, op welke media ze actief zijn legt een basis voor succes. Meten wat het effect is van wervingsinspanning geeft inzicht in wat wel of niet werkt. En dat is nog maar het topje van de ijsberg. Data stelt je in staat om beter geïnformeerde beslissingen te nemen, van het identificeren van de meest effectieve wervingskanalen tot het voorspellen van toekomstige personeelsbehoeften. Het is mijn ervaring dat je op basis van kennis en data steeds beter in staat bent om de juist mix van wervingsinstrumenten samen te stellen om succesvol te zijn.

4. De rol van Sociale Media en Online Platforms

Je kan sociale media en online platforms niet langer zien als een extraatje in recruitment, het is een essentieel instrument. Recruiters gebruiken LinkedIn, Facebook, X voorheen Twitter en andere platforms om zowel actief als passief talent te benaderen. Het netwerken en het opbouwen van online aanwezigheid zijn cruciale vaardigheden geworden. Of het nu gesponsord of organisch is, het brengt reacties te weeg. Door ook op reacties te letten bij een post, heb ik zelfs een nieuwe collega voor een werkgever aangetrokken.

5. Remote en Hybride werkmodellen 

De COVID-19-pandemie heeft de acceptatie van remote en hybride werken versneld en versterkt. Dat heeft impact op de manier waarop we werken. Dat is in veel gevallen de effectiviteit ten goede gekomen. Niet meer altijd fysiek bij elkaar komen is positief voor de effectiviteit. Keerzijde is, hoe houdt je mensen betrokken en zorg je dat er ook remote verantwoord gewerkt kan worden.
Persoonlijk vind ik een gezonde mix prettig. Voor sommige werkzaamheden is het prettig om dat in alle rust en stilte af te kunnen ronden. Terwijl het me juist energie en inzicht geeft door ook op de werkvloer en bij klanten te komen.

6. Diversiteit en Inclusie 

De beweging naar diversiteit en inclusie heeft de werving aanzienlijk beïnvloed. Werkgevers streven naar een meer diverse en inclusieve werkomgeving, wat betekent dat wervingsprocessen nu meer gericht zijn op het aantrekken van kandidaten met verschillende achtergronden en perspectieven. Ik ben van mening dat iemand zijn persoonlijkheid, competenties en vaardigheden in veel gevallen bepalen of iemand succesvol kan zijn in een functie. Op die manier kijk ik ook naar kandidaten en spelen afkomst, geslacht en diploma’s geen hoofdrol. Het is de kunst om te kijken naar wat relevant is.

De wereld van recruitment staat niet stil

Als partner bij Primatch HR Groep heb ik deze veranderingen van dichtbij meegemaakt en we hebben ons voortdurend aangepast om de wervingsprocessen samen met onze klanten steeds te optimaliseren. Het is duidelijk dat recruitment nooit stilstaat en dat blijven leren en aanpassen essentieel is voor succes. Als we naar de komende vijf jaar kijken, is het waarschijnlijk dat het werkveld van recruitment opnieuw zal evolueren, misschien wel op manieren die we ons op dit moment nog niet kunnen voorstellen. Wat wel zeker is, is dat recruitment een spannend en dynamisch vakgebied blijft waarin verandering de enige constante is.

Met enthousiasme kijk ik uit naar de toekomst van recruitment en de mogelijkheden die deze voortdurende evolutie met zich meebrengt. Samen met ons team zullen we blijven innoveren en bijdragen aan de groei en succes van onze klanten, terwijl we ons aanpassen aan de veranderende tijden. Op naar nog eens vijf jaar van boeiende ontwikkelingen in recruitment!

Over de auteur


Marcel van den Bogaart is Primatch Partner van de regio Noordoost-Brabant. Met ruim 25 jaar ervaring met recruitment, HR, kwaliteit- en procesoptimalisatie en uiteenlopende managementfuncties heeft hij de juiste bagage.

Primatch Partner Marcel van den Bogaart