BLOG

Het belang van zorgvuldig werven en snel afscheid nemen

GIANNI MASCOLO | 13 FEBRUARI 2024

Home » Recruitment Blog » Het belang van zorgvuldig werven en snel afscheid nemen

Het begin van een nieuw jaar brengt altijd een golf van frisse energie en mogelijkheden met zich mee. Voor bedrijven betekent dit kansen om nieuwe doelen te stellen en ook om de organisatie te versterken met de beste talenten.

“Hire slow, fire fast” is hierbij relevanter dan ooit. Dit betekent dat het aantrekken van nieuw personeel een zorgvuldig en gedegen recruitmentproces vereist, maar ook dat snel afscheid moet worden genomen van medewerkers die niet passen.

Snel afscheid nemen kan worden voorkomen door de inzet van een zorgvuldig en doelgericht recruitmentproces gecombineerd met effectieve assessments om inzicht te krijgen in gedrag, persoonlijkheid en leervermogen.

Het belang van zorgvuldig en doelgericht werven

  1. Tijd en aandacht: Het aantrekken van de beste talenten vergt tijd en aandacht. Een haastige aanpak kan leiden tot het aannemen van mensen die niet goed passen bij de bedrijfscultuur of gestelde doelen.
  2. Het recruitmentproces: Een effectief en doordacht recruitmentproces omvat verschillende fasen, zoals weten wie je doelgroep is, het opstellen van duidelijke vacatureteksten, het gebruik van diverse bij de doelgroep passende wervingskanalen, het voeren van gestructureerde diepgaande sollicitatiegesprekken maar ook doelgericht inzetten van assessments.

Assessment: De objectieve sleutel tot succesvolle selectie

  1. Inzicht in vaardigheden: Assessments bieden diepgaand inzicht in de vaardigheden en competenties van potentiële werknemers. Dit helpt werkgevers om tijdens de selectie juiste beslissingen te nemen op basis van objectieve gegevens.
  2. Culturele fit: Naast vaardigheden is het van cruciaal belang om te beoordelen of een kandidaat past bij de bedrijfscultuur. Culturele fit (gedeelde drijfveren, kernwaarden en motivatoren) draagt bij aan een positieve werkomgeving en verbeterde samenwerking.
  3. Ontwikkelpotentieel: Als bonus geven assessments de werkgever tools en handvatten om nieuwe collega’s op de juiste manier te coachen en te laten ontwikkelen.

Snel afscheid nemen: Het noodzakelijke aspect

  1. Signaleren van problemen: Zelfs met een grondig wervingsproces kunnen er situaties ontstaan waarin een nieuwe medewerker niet aan de verwachtingen voldoet. Het is essentieel om snel problemen te signaleren.
  2. Effectieve feedback: Bij het beëindigen van een arbeidsrelatie is het geven van constructieve feedback belangrijk. Dit helpt de betrokken persoon te begrijpen waarom het niet werkte en stelt het bedrijf in staat om lessen te trekken voor toekomstige werving.

Het nieuwe jaar biedt kansen voor groei en succes, maar dit kan alleen worden bereikt met het juiste team. Het ‘Hire slow, fire fast’-principe benadrukt de waarde van een zorgvuldig wervingsproces, waarbij assessments een belangrijke rol spelen. Het is niet alleen belangrijk om talent aan te trekken, maar ook om snel en effectief afscheid te nemen als in de proeftijd blijkt dat een medewerker toch niet past. Er ontstaat rust en ruimte om doordacht te werven als werkgevers niet pas gaan werven als er een acuut wervingsprobleem is en dan vanuit paniek de vacature gisteren ingevuld willen hebben. Strategisch werven draagt bij aan het streven naar een team dat gedreven is, goed samenwerkt en bijdraagt aan het behalen van gezamenlijke doelen met aandacht voor de mens, organisatie en recruitmenproces.

Over de auteur


Gianni Mascolo is Primatch Partner en helpt bedrijven in de regio West-Brabant. Hij is ruim 25 jaar actief in diverse branches waar mens en processen in organisaties centraal staan. Bij alles wat hij doet streeft hij naar perfectie, dit is de rode draad in zijn leven en loopbaan.

Primatch Partner Gianni Mascolo