BLOG

HET BELANG VAN EEN STRATEGISCHE PERSONEELSPLANNING (SPP)

FEMKE ROZE | 22 FEBRUARI 2023

Home » Recruitment Blog » Het belang van een strategische personeelsplanning (SPP)

“We hebben dringend iemand nodig, diegene moet volgende week starten!” Herkenbaar? Ik stel aan mijn opdrachtgevers altijd de vraag wat hun groeiambitie is. Daarnaast wil ik ook graag weten wat het verloop is binnen de organisatie is. Dit geeft mij namelijk veel informatie over de organisatie zelf én op deze manier stimuleer ik mijn opdrachtgever om een strategische planning te maken voor personeel. Wat uiteindelijk voorkomt dat men achter de feiten aanloopt als het aankomt op het aannemen van nieuw personeel en dus op tijd kan starten met het werven van die nieuwe collega.

Inzet van de juiste mensen

Strategische personeelsplanning is het proces van het identificeren en plannen van toekomstige behoeften in menselijke resources van een organisatie. Het omvat het plannen van de juiste mensen, met de juiste vaardigheden, op de juiste plaats en op de juiste tijd, oftewel ‘Resource Management’. Hierbij wordt gekeken naar de huidige en toekomstige behoeften van de organisatie, het identificeren van potentiële personeelstekorten of -overschotten, en het ontwikkelen van plannen om die behoeften te vervullen.

Een dynamisch proces

Een strategische personeelsplanning maak je wanneer de organisatie een nieuwe doelstelling heeft of als de organisatie groeit of verandert. Ook het maken van een jaarlijkse planning biedt een houvast. Een strategische personeelsplanning is vaak onderdeel van een groter geheel van strategisch management en heeft als basis de doelstelling van de organisatie. Het helpt dus bij het identificeren van de juiste profielen van de medewerkers die nodig zijn om de doelen op lange termijn te behalen. Hiermee leg je de basis voor een strategie voor het werven, behouden en verbeteren van het personeel.

De juiste skills

Neem bijvoorbeeld de consultancy wereld. Daar worden aan het einde van het jaar de organisatiedoelstellingen voor het komende jaar vastgesteld. Waar wordt de groei verwacht en hoe groot is die groei. Dan is een volgende logische stap om te bepalen hoeveel consultants met welke skills nodig zijn om die projecten te gaan draaien. Natuurlijk zullen gedurende het jaar de plannen worden bijgesteld, maar dit is een belangrijk startpunt voor de personeelsplanning en dus de werving van eventuele nieuwe consultants.

Samen inzicht en overzicht creëren?

Doordat je inzicht hebt in de juiste aantallen en vaardigheden van (nieuwe) medewerkers, kan je met de juiste strategie zorgen dat de doelstellingen worden gehaald. Dus concreet betekent dit dat de werving op tijd gestart kan worden om te zorgen dat de nieuwe medewerker dus ‘volgende week’ kan starten!

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij het opzetten van een strategische personeelsplanning? Ik help je graag!

Over de auteur


Femke Roze is aangesloten als Primatch Partner in de regio Haarlem. Met haar juridische achtergrond en ruime ervaring in recruitment binnen het (IT) bedrijfsleven helpt ze organisaties bij het optimaliseren van hun recruitmentproces.

Primatch Partner Femke Roze