BLOG

DIVERSITEIT EN INCLUSIE, HYPE OF NOODZAAK OM TALENT AAN TE TREKKEN?

FEMKE ROZE | 5 januari 2024

Home » Recruitment Blog » Diversiteit en inclusie, hype of noodzaak om talent aan te trekken?

Diversiteit en inclusie (D&I), het zijn termen die tegenwoordig te pas en te onpas worden gebruikt. Maar waarom lijkt het alsof de hele wereld zich hier mee bezig houdt? En welke voordelen kan het opleveren in een krappe arbeidsmarkt zoals de huidige arbeidsmarkt?

Zo’n 10 jaar geleden is mijn vuurtje voor D&I aangewakkerd. Ik was onbekend met deze terminologie en de impact ervan. Bij de Amerikaanse consultancy club waar ik op dat moment werkte, werd er al aandacht aan besteed. Er was zelfs een ‘Inclusion & Diversity Lead’ (een fulltime rol binnen HR die ik zelf op een gegeven moment vervulde) en vanuit Global werden er diversiteitsdoelstellingen opgesteld die vanuit HR gestuurd werden.

Op verschillende vlakken was er focus op D&I, namelijk gender, cultureel, LGBT (toen nog), ‘working parents’ en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (van vluchtelingen tot mensen met een beperking). De doelstelling was simpel: zorgen voor meer diversiteit onder de medewerkers én zorgen dat deze mensen zich thuis en betrokken voelen binnen de organisatie.

Op weg naar inclusieve werving en selectie

Er zijn een aantal belangrijke factoren die de afgelopen jaren hebben bijgedragen aan de toegenomen aandacht voor diversiteit en inclusie (D&I). Er is een groeiend bewustzijn en een grotere inzet voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen voor alle individuen, ongeacht hun achtergrond. Veel mensen streven tegenwoordig naar een samenleving waarin iedereen eerlijk wordt behandeld en dezelfde kansen en voordelen heeft.

Daarnaast is er de technologische vooruitgang die communicatie en informatie-uitwisseling vergemakkelijkt, waardoor we bewuster zijn geworden van de diversiteit die bestaat en de problemen waarmee verschillende gemeenschappen te maken hebben. Ook hebben de laatste jaren verschillende studies aangetoond dat diversiteit en inclusie positieve effecten kunnen hebben op de economie en organisaties. En laten we het opkomende activisme en de sociale bewegingen zoals Black Lives Matter en #metoo niet vergeten.

Diversiteit op de werkvloer

Maar hoe kan D&I nu een positief effect hebben binnen een organisatie?

  • Verbeterde besluitvorming – Wanneer teams bestaan uit mensen met verschillende achtergronden en perspectieven, worden verschillende invalshoeken meegenomen in het proces. Dit kan helpen bij het identificeren van blinde vlekken, het verminderen van groepsdenken en het nemen van meer gebalanceerde en goed doordachte beslissingen.
  • Verhoogde klantgerichtheid – Diverse teams kunnen beter inspelen op de behoeften en verwachtingen van diverse klantgroepen. Medewerkers met verschillende culturele achtergronden, talen en ervaringen kunnen waardevolle inzichten en empathie bieden die bijdragen aan een beter begrip van klanten met diverse achtergronden. Dit kan resulteren in een verbeterde klantenservice, klanttevredenheid en uiteindelijk een sterkere concurrentiepositie.
  • Innovatie en creativiteit – Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat diverse teams een vruchtbare voedingsbodem zijn voor innovatie en creativiteit. Verschillende achtergronden, perspectieven en ervaringen kunnen leiden tot nieuwe ideeën, alternatieve benaderingen en frisse oplossingen voor uitdagingen.
  • Toegang tot bredere talentenpool – Door het weghalen van je (onbewuste) vooroordelen, vergroot je de pool van talenten. Dit betekent dat er meer potentiële kandidaten beschikbaar zijn, waardoor de kans groter wordt dat je een geschikte kandidaat voor de functie vindt.
  • Versterking van het ‘employer brand’ – Organisaties die diversiteit en inclusie omarmen, kunnen een positiever imago opbouwen en als aantrekkelijker worden gezien door potentiële werknemers. Werkzoekenden, vooral die behoren tot minderheids- of ondervertegenwoordigde groepen, kunnen de voorkeur geven aan bedrijven die een diverse en inclusieve cultuur bevorderen. Dit kan het ‘employer brand’ en dus de aantrekkingskracht van een organisatie vergroten en de werving van getalenteerde professionals vergemakkelijken.

Om een beleid rondom D&I te implementeren is er een duidelijke visie en strategie nodig. Het is belangrijk om de gehele organisatie, van directie tot aan medewerkers, te betrekken bij het proces. Het onderwerp moet gaan ‘leven’ binnen de organisatie. Omdat D&I niet direct resultaten levert is het soms lastig draagvlak te vinden. Het is een investering die zich op de lange termijn terugbetaalt. Door een diverse en inclusieve werkomgeving te creëren, onderscheid je je van de concurrentie en lukt het om de beste talenten aan te trekken en bedrijfsresultaten te verbeteren.

Wil je weten hoe je de beste talenten aan kan trekken door D&I te vergroten binnen jouw organisatie? Ik help je graag!

Over de auteur


Femke Roze is aangesloten als Primatch Partner in de regio Haarlem. Met haar juridische achtergrond en ruime ervaring in recruitment binnen het (IT) bedrijfsleven helpt ze organisaties bij het optimaliseren van hun recruitmentproces.

Primatch Partner Femke Roze