BLOG

De voordelen van referral recruitment (inclusief tips en voorbeelden)

MARCEL VAN DEN BOGAART | 3 MAART 2023

Home » Recruitment Blog » De voordelen van referral recruitment (inclusief tips en voorbeelden)

In mijn dagelijkse praktijk als recruitment businesspartner zie ik vaak dat een werkgever vooral de blik naar buiten heeft gericht als het gaat om het aantrekken van nieuwe collega’s. Dat vind ik een gemiste kans. Juist dicht bij huis begint het oplossen van je wervingsvraagstuk.

Het succesvol invullen van een vacature begint bij je eigen werknemers

Zet je werknemers in als je ambassadeur voor je organisatie en mobiliseer hun trots en netwerk om uit te dragen dat je nieuwe collega’s zoekt. Dat noemen we referral recruitment.

Om ambassadeurschap en referral recruitment in te zetten begin je met de basis, namelijk goed werkgeverschap. Dat is een belangrijker pijler om te realiseren dat ze trots zijn op hun bedrijf en het werk dat ze doen. Door een goed werkgever te zijn met oog en oor voor je mensen. Weten wat ze nodig hebben in hun werk, privé én de balans daarin. Samen bezig zijn met persoonlijke en professionele ontwikkeling.

De meerwaarde van referral recruitment

Referral recruitment is belangrijk om verschillende redenen:

  • Kwalitatief betere kandidaten
   Een kandidaat die via een van je werknemer komt is al gescreend. Er wordt echt niet iemand voorgesteld waarin het vertrouwen en kans op succes betwijfeld wordt. Dat straalt namelijk ook op hem of haar af. Er is al een vertrouwen dat de kandidaat past bij de organisatie.
  • Lage kosten, hoge impact
   Het is by far de goedkoopste manier om talent aan te trekken. Zet het maar eens af tegen de kosten die maakt voor het inzetten van een werving en -selectiebureau. Ook het plaatsen van je vacature op vacaturebanken en social media is vaak duurder.
  • Sneller productief
   Inwerken gaat vaak makkelijker en sneller. Een nieuwe medewerker die je via een collega’s hebt aangenomen weet vaak al “hoe de hazen lopen”, waar ze op moeten letten en zijn sneller operationeel. Bovendien is de kans kleiner dat ze vroegtijdig opzeggen.
  • Hoge betrokkenheid
   De werknemersbetrokkenheid wordt verhoogd. Als je er een beloning tegenover zet en zorgt dat ze weten dat het gewaardeerd word, werkt dat versterkend. Dat hoeft niet eens over grote bedragen te gaan. De aandacht, erkenning en waardering voor het aanspreken van hun netwerk zijn net zo belangrijk.
  • Gezonde en productieve werkcultuur
   De cultuur van je organisatie wordt versterkt. Je zal merken dat de collega’s die de nieuwe werknemers hebben aanbevelen, willen dat hun aanbevolen kandidaten net zo succesvol zijn als zijzelf. Zo creëer je een en gezonde en productieve werkcultuur waarin werknemers zich gesteund en gewaardeerd voelen.
  • Positieve invloed op je werkgeversmerk
   Als je mensen met trots en plezier werken. Dan dragen ze dat uit, ze praten op een positieve manier over hun werk. Hoe mooi is het als iemand de sprankel in de ogen ziet van één van jouw collega’s die over zijn werk verteld?

Kortom, referral recruitment helpt om talent aan te trekken, kosten te besparen, de werknemersbetrokkenheid te verhogen en de cultuur te versterken.

Werkt een beloning voor het aandragen van kandidaten?

Deze vraag wordt standaard aan mij gesteld als ik het inzetten van referral recruitment voorstel.
Daarop is mijn antwoord een volmondig: JA! Hoe leuk vind je het zelf als je beloont en gewaardeerd wordt om je inspanning. Daarmee wil ik direct een ander belangrijk aspect van de beloning noemen. Laat je medewerkers weten en merken dat je hun inspanning en bijdrage oprecht waardeert. Draag het uit, zowel in de interne communicatie als naar buiten. Dat werkt stimulerend en activeert en mobiliseert de rest van de organisatie.

Referral in de praktijk

Als interim recruiter bij een groot bedrijf in het groen werd ik gebeld door een projectleider. Hij had een kennis die op zoek was naar ander werk en hij vond haar als persoon goed bij de organisatie passen. Of ik eens met haar in gesprek wilde gaan…

Zo gezegd zo gedaan! Ik heb haar gebeld en vanwege de afstand een online meeting ingepland. Ik deelde de mening van de projectleider en heb haar op basis van ons gesprek op een vacature voorgesteld en een kennismaking georganiseerd. Ze heeft de procedure doorlopen en is uiteindelijk aangenomen. Hierdoor kwam de projectleider in aanmerking voor een mooie beloning van € 1.000,- netto. Daar had ik hem al op gewezen en wilde dat voor hem regelen. Waarop hij zei, dat hij dat wist en het geld leuk was. Maar… het gaf hem nog veel meer voldoening dat hij een kennis had geholpen aan een mooie baan en zijn organisatie aan een goede collega. Hoe mooi is dat?

Hulp nodig bij een referral recruitment-strategie?

Het succes van referral recruitment staat of valt met het vermogen om je mensen en hun netwerk enthousiast te maken en te betrekken bij de werving. Een bonus is voor het aanbrengen van nieuwe medewerkers geen garantie op succes. Referral gaat namelijk ook over trots en ambassadeurschap.
Er zijn een aantal uitgangspunten waarmee je tenminste rekening moet houden:

 1. Stel spelregels op: duidelijk, simpel en eerlijk. Belangrijk is om het niet te ingewikkeld met kleine letters te maken. Houd de regels zo laagdrempelig mogelijk.
 2. Wees transparant: houd je medewerker die een kandidaat aandraagt op de hoogte en informeer hem of haar altijd over de uitkomst.
 3. Waardeer de moeite: beloon je werknemer met een financiële of materiële compensatie, maar spreek ook persoonlijk je waardering uit. Belangrijk is om te voorkomen dat het een wedstrijd wordt.
 4. Meet het resultaat: bijvoorbeeld tot hoeveel gesprekken het leidt, hoeveel nieuwe collega’s via referrals zijn aangenomen, wat je hiermee aan W&S kosten bespaart.

Hulp nodig bij het opzetten van een referral recruitment-strategie? Neem gerust contact op!

Over de auteur


Marcel van den Bogaart is Primatch Partner van de regio Noordoost-Brabant. Met ruim 24 jaar ervaring met recruitment, HR, kwaliteit- en procesoptimalisatie en uiteenlopende managementfuncties heeft hij de juiste bagage.

Primatch Partner Marcel van den Bogaart