Heldere verwachtingen

klantcase SEFE

Home » Klantcases » Klantcase SEFE (voorheen WINGAS)

Succesvolle samenwerking leidt tot aanname

Primatch HR Groep heeft recent samen met SEFE succesvol een internationaal accountmanager geworven. Het resultaat was een nieuwe medewerker die niet alleen de benodigde vaardigheden en ervaring had, maar ook intrinsiek gemotiveerd was om de functie uit te voeren.

Juiste match

Een internationaal accountmanager is iemand die verantwoordelijk is voor het beheren van klantrelaties en het onderhouden van zakelijke contacten met grote internationale klanten. Dit is een complexe commerciële taak die specifieke vaardigheden vereist, waaronder communicatie op C-level niveau, probleemoplossing, onderhandeling, leiderschap en internationale culturen en gewoonten begrijpen. Het vinden van de juiste kandidaat voor deze functie kan een uitdaging zijn, maar Primatch Partner Gianni en SEFE hebben bewezen dat het mogelijk is om de juiste match te vinden.

Krachtige vacaturetekst

Het wervingsproces begon met het opstellen van een duidelijke en gedetailleerde vacaturetekst. Dit is van cruciaal belang omdat het de eerste indruk is die potentiële kandidaten van de functie en het bedrijf krijgen. De vacaturetekst moest niet alleen de vereiste vaardigheden en ervaring vermelden, maar ook de bedrijfscultuur en de voordelen van werken bij SEFE benadrukken.

Laagdrempelige candidate journey

Om de werving op gang te brengen is een uitgebreide wervingscampagne ingericht welke gecombineerd is met een recruitmentportal om zo een laagdrempelige candidate journey te creëren en het proces meetbaar te maken. In korte tijd hebben zich gedurende het wervingsproces zo’n 60 sollicitanten gemeld. Tijdens de werving is Primatch HR Groep al direct begonnen met een grondig en gestructureerd selectieproces.

In samenspraak met SEFE werden verschillende kandidaten telefonisch geïnterviewd en beoordeeld aan de hand van een aantal criteria, waaronder communicatieve en commerciële vaardigheden, ervaring en affiniteit met de branche en persoonlijkheid. Kandidaten werden ook geëvalueerd op basis van intrinsieke motivatie om te werken in de sector, aangezien dit laatste een belangrijke factor voor succes is.

Shortlist van de beste kandidaten

Na de eerste screening heeft Primatch een lijst met potentiële kandidaten gepresenteerd aan SEFE. SEFE heeft deze kandidaten vervolgens geïnterviewd met als doel een shortlist op te stellen van de beste kandidaten. Dit proces was cruciaal omdat het SEFE in staat stelde een weloverwogen beslissing te nemen en de meest geschikte kandidaat voor de functie te selecteren. In de laatste fase van het selectieproces is Primatch HR Groep als externe onafhankelijke partij betrokken om de objectiviteit te waarborgen en te ondersteunen om dé kandidaat te selecteren.

waardevolle bijdrage leveren

Dit hele proces heeft geresulteerd in een nieuwe collega voor de rol van internationaal accountmanager. De kandidaat is niet alleen gekozen vanwege zijn ervaring en vaardigheden, maar ook vanwege zijn intrinsieke motivatie en drive. Dit betekent dat hij niet alleen bereid is om de functie uit te voeren, maar ook enthousiast is om te werken bij SEFE, en gemotiveerd om een waardevolle commerciële bijdrage te leveren aan het bedrijf. Bovendien past de kandidaat ook bij het DNA van het bedrijf, zodat naast het vinden ook het binden als kritische succesfactor is aangemerkt.

succesvol recruitmentproces

Het succes van dit wervingsproces is te danken aan de intensieve nauwe samenwerking tussen Gianni, Recruitmentpartner West Brabant, en SEFE. Door intensief samen te werken en de focus te houden op het werving- en selectieproces konden beide bedrijven hun expertise en ervaring bundelen om de juiste kandidaat te vinden. Daarnaast waren duidelijke communicatie, heldere verwachtingen en open en eerlijke feedback van cruciaal belang gedurende het recruitmentproces.

  • Aantal sollicitanten: 60
  • Aantal 1e gesprekken: 15
  • Aantal 2e gesprekken: 8
  • Aantal 3e gesprekken: 3
  • Aangenomen: 1 kandidaat

“De samenwerking met Gianni verliep heel soepel door wederzijds vertrouwen, korte lijntjes en snel schakelen. Door het succes van de vacature stonden we voor een uitdaging, hoe gaan we zoveel kandidaten professioneel te woord staan in een zo kort mogelijk tijdsbestek. Gianni heeft ons ontzorgt en ons veel kostbare tijd bespaart. Met als resultaat een nieuwe werknemer die past binnen onze organisatie.

Mijke Kouwenhoven - van der Bruggen

Senior Vice President, SEFE

Wij toveren geen kandidaat uit de hoge hoed,
maar wij helpen jou om de juiste personen
op de juiste manier te bereiken, te werven,
te beoordelen en te selecteren.