BLOG

medewerkers & thuiswerken

wILLEM oLTHOF | 8 MEI 2020

Home » Recruitment Blog » Zijn jouw medewerkers wel geschikt om thuis te werken?

45% van de medewerkers werkt vanuit huis en 25% hiervan is voornemens om dit ook meer te gaan doen in de toekomst. Er zijn inmiddels grote werkgevers die hun medewerkers bericht hebben om er rekening mee te houden dat ze in ieder geval de rest van 2020 thuis moeten werken. Werken op afstand wordt snel het nieuwe normaal. Maar werken op afstand ‘werkt’ anders en vraagt om andere competenties, samenwerking en aansturing.

Hoe geschikt medewerkers zijn om op afstand te werken, en welke individuele ontwikkelpunten aandacht behoeven van henzelf en van hun manager, is eenvoudig vast te stellen. Het invullen van een vragenlijst van slechts ca. 10 minuten biedt een heldere uitkomst omtrent geschiktheid, aangevuld met concrete adviezen voor zowel de medewerker als de manager.

Tevens ontstaat een goed inzicht of structureel meer werken op afstand ‘past’ bij de huidige populatie medewerkers, en wat dit aan specifieke aandacht vraag vanuit het management. Dit instrument, RemoteWorQ, is ontwikkeld door SHL, marktleider in de wereld in assessments (bekend van OPQ). Hieronder zie je een samenvatting van de rapportage (zonder de concrete ontwikkeladviezen). Het instrument is nu nog alleen beschikbaar in het Engels maar vanaf eind mei 2020 ook in het Nederlands.

De inzet van RemoteWorQ vereist een kleine investering per medewerker van jouw organisatie. De directe opbrengst is dat effectiever en met meer plezier op afstand wordt gewerkt door jouw medewerkers. Daarnaast toon je dat je als werkgever betrokken bent en dat ‘uit het oog’ niet ‘uit het hart’ betekent. Kortom, je versterkt jouw Employer Branding.

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden? Neem gerust contact op via 088-5325125 of info@primatch.nl.

Over de auteur

Willem Olthof adviseert en ondersteunt al ruim 25 jaar organisaties bij het realiseren van hun groeiplannen door de juiste mensen te werven en te selecteren. Door nieuwe wegen te vinden naar kandidaten en heldere adviezen te geven omtrent hun geschiktheid en ontwikkeling, bouwt Willem mee aan het succes van zijn opdrachtgevers