BLOG

Wat gaat er vooraf aan een goede vacaturetekst?

MARCEL VAN DEN BOGAART | 2 JANUARI 2024

Home » Recruitment Blog » Wat gaat er vooraf aan een goede vacaturetekst?
Als recruitment business partner help ik werkgevers om hun recruitmentproces te optimaliseren. De diversiteit aan werkgevers én hun de behoefte aan ondersteuning is groot. Dat maakt het zo leuk!

Als het gaat om het aantrekken van een nieuwe collega leidt dat in veel gevallen tot het opstellen van een vacaturetekst. Aan de basis van het schrijven van een goede vacaturetekst ligt een goede voorbereiding. Ik wil met jullie delen hoe ik dat aanpak en wat hier in mijn optiek in hoofdlijnen bij komt kijken.

Functiebeschrijving

  • Haal bij de vacaturehouder(s) informatie op over de te verrichten werkzaamheden, taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en benodigde kennis en ervaring zijn. Krijg inzicht in het doel van de functie.
  • Is er al eerder een vacature en/of functiebeschrijving opgesteld. Ga dan na in hoeverre deze nog actueel is of aangepast dient te worden.

Vorm een beeld van de te werven doelgroep

  • Ga met – bij voorkeur directe – collega’s die werkzaam zijn in een soortgelijke functie in gesprek om een goed beeld te vormen van wat de functie en werkzaamheden inhouden, wat daarbij komt kijken en wat de dynamiek van de functie is. Onderzoek of de werkzaamheden in bijvoorbeeld 4 of 5 hoofdtaken/werkzaamheden kunnen verdelen en wat hiervan de tijdsbesteding is.
  • Inventaris wat de sfeer in het bedrijf of de afdeling is en vraag wat het werken in deze functie zo leuk maakt. Een goede vacaturetekst is meer dan een opsomming. Hoe beter je je kan verplaatsen in de doelgroep en wat hen aanspreekt, hoe groter de kans op sollicitanten.
  • Vraag hoe collega’s zich zouden oriënteren als ze zelf op zoek zouden gaan naar ander werk en op wat voor manier ze het liefst willen solliciteren op deze functie. Ga ook na wat ze daarbij belangrijk vinden om in een vacature terug te zien.
  • Bepaal of de vacaturetekst afgestemd dient te worden op vrouwelijke of mannelijke kandidaten wat het niveau en wat de levensfase is van de idealiter te werven doelgroep. Dan kan je daar in je vacaturetekst rekening mee houden. Denk daarbij aan woordkeus, lengte van de vacaturetekst en hoeveelheid informatie die je opneemt. Maak een lijstje van trefwoorden waarop je vacature het meest waarschijnlijk gezocht en dus gevonden wordt, zodat je deze in de vacaturetekst kan verwerken.
  • Ga na wat de bandbreedte voor beloning is en wat je arbeidsvoorwaardelijk te bieden hebt. Doe vergelijkend onderzoek om na te gaan hoe je verhoudt ten opzichte van concullega’s en wat in de markt gebruikelijk is. Met behulp van deze informatie kan je beter bepalen wat de USP’s (Unique Selling Points) voor de vacature zijn en zeker in de vacature terug dient te komen.

Goede voorbereiding is het halve werk

Neem de moeite en de tijd om zoveel mogelijk informatie en te verzamelen en voorbereiding te treffen voor het schrijven van je vacaturetekst. Daarmee leg je een belangrijke en goede basis voor een aansprekende vacaturetekst waarop beoogde kandidaten “aan” gaan. Het vergroot de kans aanzienlijk op meer en vooral betere kandidaten! Bovendien wordt het schrijven van de vacaturetekst zo ook een stuk makkelijker.

Over de auteur


Marcel van den Bogaart is Primatch Partner van de regio Noordoost-Brabant. Met ruim 25 jaar ervaring met recruitment, HR, kwaliteit- en procesoptimalisatie en uiteenlopende managementfuncties heeft hij de juiste bagage.

Primatch Partner Marcel van den Bogaart